พระพุทธเจ้า มหาศาสดา Little Buddha

Views : 10828

เป็นหนังเมื่อปี 1993 เรื่องราวของพระของธิเบตที่กลับชาติมาเกิด­เป็นเด็กชายชาวอเมริกันนับถือ ศาสนาคริสต์ และเล่าย้อนไปถึง ประวัติและคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ่ายทำวัดในประเทศภูฐาน ลองดูมุมมองของพระพุทธเจ้าในสายตาของฝรั่ง­ผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ Little Buddha พระพุทธเจ้าศาสดาโลกไม่ลืม

Amount: 

Random General

Popular General

  • Currency: